Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman vuoden 2024 valtionavustushaku aukeaa helmikuussa

Valtio tukee vuonna 2024 kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita kolmella miljoonalla eurolla. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushaku aukeaa helmikuussa eli edellisvuosia aikaisemmin. Valtionavustusta myönnetään kuntien hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Kunnille suunnattu valtionavustushaku aukeaa maanantaina 12.2.2024, ja hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 3.5.2024 klo 16.15. Valtionavustusta voidaan myöntää kuntien omistamalla tai hallinnoimalla maalla oleviin hankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

"Haku käynnistetään jo alkuvuodesta, jotta myös päätökset saadaan tehtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin hankkeiden toteutusaikaa saadaan pidennettyä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi tavoitteena on, että avustettavat hankkeet ovat kunnissa tiedossa ennen seuraavan vuoden budjetointia", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Antti Rahiala.

Trafficom järjestää valtionavustushausta kiinnostuneille Teams-kanavalla info- ja keskustelutilaisuuden torstaina 15.2.2024 klo 13–15. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen; liittymistiedot ja valtionavustuksen hakumateriaalit löytyvät Traficomin verkkosivuilta haun avaamisen yhteydessä.