Kunnossapito kuntoon!

Pyöräliikenteen verkon laadukas talvikunnossapito on ratkaisevan tärkeässä roolissa pyöräilyn edistämistyössä. Pyöräilykuntien verkosto on julkaissut aiheesta kunnille ohjeen sisältäen suositukset, joita hyödyntämällä kunnossapito voidaan saada aivan uudelle tasolle.

Julkaisu on tuotettu "Kunnossapito kuntoon – Pyöräväylien ympärivuotisen käytön turvallisuuden edistäminen suomalaisissa kaupungeissa" -hankkeessa, joka sai Traficomin myöntämää tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta vuonna 2023. Jäsenkunnistamme hankkeessa olivat tiiviisti mukana Helsinki, Kuopio, Oulu ja Turku sekä Traficomin ja ELY-keskuksen asiantuntijoita. Hanke toteutettiin yhteistyössä Navico Oy:n (Timo Perälä ja Pekka Tahkola) kanssa. Kiitokset kaikille arvokkaasta panoksesta!

Ohjeessa pureudutaan talvihoidon koko prosessiin seuraavien kokonaisuuksien kautta:

1. Hyödyt
2. Strategiat käytäntöön
3. Talvikestävä infra
4. Kunnossapidon suunnittelu ja organisointi
5. Palvelujen hankinta ja hallinta
6. Talvihoidon menetelmät

Lisätietoja:

Pyöräilykuntien verkosto ry

Martti Tulenheimo, erityisasiantuntija
martti.tulenheimo@poljin.fi

Matti Hirvonen, johtava asiantuntija
matti.hirvonen@poljin.fi