Kävelijöitä kaupungissa

Kävelyä edistävät toimet

Kävely-ympäristön kehittämisen tavoite on lisätä kävelyn houkuttelevuutta ja sitä kautta jalankulun kulkutapaosuutta. Onnistuminen edellyttää, että resurssit kohdistetaan paikkoihin, joissa vaikutus kävelyolosuhteisiin on suurin. Kävelyä edistävät toimet kohdistuvat luontevasti paikkoihin, joissa ihmiset jo lähtökohtaisesti kulkevat kävellen tai paikkoihin, joihin kävelyä halutaan ohjata. Ilmeisiä kohteita ovat reitit keskeisille joukkoliikenneasemille ja itse asemanseudut. Myös kävelyn ydinalueet, kaupunki- ja kyläkeskustat palveluineen ovat oiva kohde kävelyä edistäville toimenpiteille. 

Keskeinen kävelyä edistävä toimi on autoliikenteen rauhoittaminen: esimerkiksi ajonopeuksien laskeminen, liikennetilan uudelleen jakaminen ja pysäköintipaikkojen vähentäminen ovat hyviä keinoja parantaa kävelyn olosuhteita. Olennaista on, että toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen kerätään palautetta ja seurataan vaikutuksia.  

Kesäkatukokeiluja Suomessa

Kaupunkikeskustoissa on viime vuosina toteutettu kesäkatukokeiluja, joilla on selvitetty keinoja parantaa katujen käveltävyyttä ilman, että katua muutetaan puhtaasti kävelykaduksi. Kesäkaduilla liikutaan kävelijöiden ehdoilla, ja keskeinen kävelyä edistävä toimi on autoliikenteen rauhoittaminen katua kaventavilla kukkaistutuksilla ja muilla ajoesteillä. Lisäksi kokeilukatujen kadunvarsipysäköinnin tilalle on tuotu istuskelu- ja oleskelualueita ja pyöräpysäköintipaikkoja.  

Helsingin Kasarmikadulla toteutettiin kesäkatukokeilu kesällä 2021. Kokeilu sai jatkoa kesällä 2022, kun neljä vilkasta katua Etelä-Helsingissä muutettiin vehreiksi kesäkaduiksi. Kasarmikatu, Pieni Roobertinkatu, Korkeavuorenkatu ja Erottajankatu toimivat kaupunkilaisten oleskelun ja viihtymisen paikkoina kesäkuusta elokuun loppuun saakka. Kokeiluista opittiin, että

  • jalankulkijoiden määrä lisääntyi
  • oleskelijoiden määrä lisääntyi
  • kivijalkayrityksiltä saatu palaute oli positiivista
  • paikalliskadut rauhoittuivat liikenteeltä ja sen aiheuttamalta melulta
  • tontille ajo ja huoltoajo oli järjestetty toimivaksi.

Turun Kristiinankadulla rajoitettiin kesällä 2021 kadun läpiajoliikennettä yhden korttelin pituudelta ja kadun käveltävyyttä ja houkuttelevuutta lisättiin oleskelualueilla, istutuksilla ja tapahtumilla. Kokeilu sai jatkoa ja laajeni useammalle kadulle kesällä 2022. Kaupunkilaiset ja yrittäjät pitivät kokeilua onnistuneena. Kokeilusta opittiin, että

  • oleskelijoiden määrä lisääntyi etenkin ilta-aikaan
  • liikennejärjestelyt toimivat hyvin eivätkä aiheuttaneet ruuhkaa lähikaduille
  • osa alueen asukkaista koki tontille ajon haastavaksi. 

Seinäjoen Koulukadulla kokeiltiin kävelykatua ensimmäisen kerran vuonna 2013. Kävelykatu on sittemmin muuttunut pysyväksi; keväällä 2019 valmistuneessa remontissa Keskustori muutettiin kokonaan jalankulkualueeksi.