Kävelyn edistämisohjelmat

Kävelyn edistämisen suuntaviivat ja toimenpiteet on Suomessa usein sisällytetty yhdistettyihin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmiin. Kävely on kuitenkin pyöräliikenteestä erillinen kulkumuoto, jolla on myös omat erityispiirteensä. Erilliset kävelyn edistämisohjelmat ottavat huomioon erityisesti kävelyn tarpeet ja käveltävyyden edellytykset.