Poljin-lehti 3/2023 on julkaistu

Uusin Poljin-lehti käsittelee ajankohtaiset pyöräliikenteen ja kävelyn edistämisen asiat unohtamatta muutakaan kestävää liikkumista. Lehden teemana on tässä numerossa pyöräilyn ja kävelyn rooli kaupunkiympäristössä.

  • Pääkirjoitus: Kohti moninaisempaa liikennejärjestelmää
  • Kolumni: Nuoren pyöräilyssä jarrua painaa aikuinen
  • FinnCycle – pyöräilyn edistämisestä pyöräliikenteen priorisointiin
  • Pyöräilyasennetta oppimassa Kööpenhaminassa
  • Jalankulkijat järjestäytyivät Helsingissä
  • Nostoja Velo-citystä
  • Kilometrikisan ja Ketjureaktion ennätysten vuosi

Lue verkkolehti täällä. Johdannot artikkeleihin:

Kohti moninaisempaa liikennejärjestelmää – näkökulmia tulevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (pääkirjoitus)

Tulevaa valtakunnallista L12-liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava aktiiviset kulkumuodot ja edistettävä kestävää ja turvallista liikkumista kaikissa ympäristöissä. Suomessa kävely ja pyöräily muodostavat lähes kolmanneksen kaikista matkoista. Sähköpyörät voivat pidentää pyörämatkoja entisestään ja joukkoliikenne mahdollistaa pyörän yhdistämisen pidempiin matkaketjuihin.
 

Nuoren pyöräilyssä jarrua painaa aikuinen (kolumni)

Pyöräilyyn tulisi kannustaa lapsia jo varhaisessa vaiheessa. Se parantaisi lasten ja nuorten kuntotasoa nuoresta pitäen. Pyöräily on halpa liikuntaharrastus, jota voi vähimmillään harrastaa jo muutenkin pakollisen arkitoimenpiteen, koulumatkan, yhteydessä. Lasten pyöräilyyn liittyy Suomessa kuitenkin monia esteitä, kuten koulujen kiellot ja huonot liikennejärjestelyt. Aikuisten huolen taustalla on turvattomuus, mutta rakenteelliset muutokset vaatisivat resursseja. Ratkaisun avaimena on yleinen asennemuutos. Kirjoittaja Kaius Stenbäck tutustui työelämään Pyöräilykuntien verkostossa kahden viikon ajan.
 

FinnCycle – pyöräilyn edistämisestä pyöräliikenteen priorisointiin

FinnCycle-tutkimushankkeen tavoitteena on tehdä pyöräilystä kaupunkisuunnittelun olennainen osa ja tarjota päätöksentekijöille uutta tutkimustietoa eurooppalaisista pyöräilykaupungeista. Hankkeessa on mukana 13 suomalaista kaupunkia. Hanke pyrkii ratkaisemaan haasteita neljällä keskeisellä tutkimusalalla: liikenneverkko, pyöräilyinfran laatu, pyöräliikenteen kausivaihtelu ja liikennepolitiikka. Kirjoittaja Harri Vaarala on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.
 

Pyöräilyasennetta oppimassa Kööpenhaminassa

Kööpenhaminassa syksyllä vieraillut Fiksusti kouluun -tiimi havainnoi, kuinka sujuvaa pyöräliikenne Tanskassa on ja kuinka tanskalaisten lasten into pyöräilyyn herää jo varhain. Tanskan pyöräilykasvatuksessa keskeistä on pyöräilymyönteinen asenne, joka korostaa leikkisyyttä ja pyöräilymahdollisuuksien tarjoamista jo varhaislapsuudessa. Liikenneleikkipuistoissa lapset harjoittelevat pyöräilytaitojaan samalla oppien liikennetaitoja leikin avulla. Pyöräilyopetus rakentuu leikkien ympärille, mikä mahdollistaa lasten oppimisen ilon kautta. Suomi voisi ottaa oppia tanskalaisten mallista ja edistää lasten pyöräilytaitojen opetusta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. 
 

Jalankulkijat järjestäytyivät Helsingissä

Lukupiirin keskustelusta järjestöksi. Syksyllä perustetun Helsingin jalankulkijat ry:n tavoitteena on parantaa kaupunkitilaa ja tehdä siitä ystävällisempi ympäristö jalankulkijoille. Yhdistys aikoo käyttää perinteisiä vaikuttamiskeinoja, kuten lausuntoja kaavoista sekä muuttaa mielikuvia ja palkita onnistuneita kaupunkiympäristöjä. Kirjoittaja Hanna Hannus on Helsingin Jalankulkijat ry:n puheenjohtaja.
 

Nostoja Velo-citystä

Vuoden 2023 Velo-city -pyöräilykonferenssi Leipzigissä keräsi yli 1 500 osallistujaa yli 60 maasta tarjoten syvällisiä näkemyksiä pyöräilyn roolista ja haasteista maailmassa. Konferenssin kohokohtiin kuuluivat koskettava tarina Ukrainasta, strategiset näkemykset pyöräilystä sekä kriittinen suhtautuminen datafetisismiin. Kirjoittaja Mette Granberg on HSL:n liikennejärjestelmäasiantuntija.
 

Kilometrikisan ja Ketjureaktion ennätysten vuosi

Vuoden 2023 Kilometrikisa oli osallistujamäärältään ennätyksellinen keräten 37 460 osallistujaa ja 2920 joukkuetta, eniten 15-vuotisen historian aikana. Osallistujat polkivat yhteensä 27 miljoonaa kilometriä, keskimäärin 729 km/osallistuja. Ketjureaktion keräystulos Kilometrikisasta oli 105 849 euroa, ylittäen yhteensä jo yli miljoona euroa. Ketjureaktio tukee Punaisen Ristin kansainvälistä työtä ja on osa Kilometrikisaa.
 

Kerro Poljin-toimitukselle juttuvinkki!

Poljin-lehden tärkein sisältö muodostuu hyvistä pyöräliikenteen, pyörämatkailun ja kävelyn edistämisen esimerkeistä liittyen infraan, liikkumisen ohjaukseen, seurantaan, ohjelmiin, tutkimuksiin, selvityksiin ja muuhun asiantuntijatyöhön. Myös poliittiset päätökset, investoinnit ja talous kiinnostavat toimitustamme. Seuraava Poljin-lehti ilmestyy helmikuussa. Lähetä vinkki, juttuidea tai valmiimpi kokonaisuus Poljin-lehden toimitukseen: info@poljin.fi
 

Lukuiloa ja rauhallista joulun aikaa!

Martti Tulenheimo
toimitussihteeri