Poljin 2/2014 ilmestynyt

Lehden pdf-versio löytyy tästä.

Image removed.Pääkirjoitus: Pyöräilykunnan imago. Pyöräilyn edistämisen kivijalkana pitää olla laadukkaat ja koko ajan kehittyvät olosuhteet, joiden entistä suurempaan käyttöön kannustetaan kekseliään kampanjoinnin avulla.

Pyöräilykasvatus vauhtiin Suomessakin. Viimeistään nyt on syytä havahtua siihen, että aikuisten valintojen seurauksena myös lapsemme istuvat entistä enemmän auton kyydissä. ”Lapsella on oikeus pyöräillä” –hankkeessa edistetään lasten pyöräilyä monella rintamalla: kunnissa, kouluissa, päiväkodeissa ja perheissä. Pilottikohteiksi haluavat kunnat, koulut ja päiväkodit voivat ottaa yhteyttä Pyöräilykuntien verkostoon.

Winnipegin Talvipyöräilykonferenssi. Winnipegissä tehtiin historiaa, kun Pohjois-Amerikassa oltiin ensimmäistä kertaa yhteisesti koolla talvipyöräilyn edistämiseksi. Tietoa ja kokemuksia jaettiin monipuolisesti. Suomalaista talvipyöräilyosaamista arvostetaan korkealle ja täällä pitää nyt osoittautua tuon arvostuksen mittaiseksi. http://wintercyclingcongresswinnipeg.org/

Pyöräilyn edistämistä lähiöissä. Pyöräileviä työmatkabusseja, kaavakouluja, taloyhtiöiden neuvontaa, maahanmuuttajien pyöräilyopetusta, perheiden pyöräretkiä jne. Kun kaupunginosien pyöräilijät saadaan verkostoitumaan keskenään ja toimimaan yhdessä asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa, pyöräilyn tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi kaikessa alueiden kehittämisessä.

Työmatkaliikenteestä liikuntaa Helsingissä. Helsingin kaupungin henkilöstön työmatkoista lähes puolet on samalla terveyttä edistävää liikuntaa. Potentiaalia työmatkaliikunnan lisäämiseen on kuitenkin vielä runsaasti. Tämä ilmenee keväällä 2013 tehdystä koko kaupungin henkilöstön kattavasta työmatkaliikenteen kartoituksesta.

Onnistuneen pyöräilykampanjan avaimet.  ”Good Karma” ja pari muuta menestyksekästä kampanjaa, joista voimme ottaa oppia. Paras kampanja on strateginen ja yksityiskohtien sijasta on parempi jäljitellä menestyvien kampanjoiden takana olevaa ajattelua.

ThinkBike 2014 -koulutus liikenteen ja maankäytön suunnittelijoille. Edutech järjestää korkeatasoisen pyöräliikennekoulutuksen touko–kesäkuussa Tampereella. Pääkouluttajat ovat hollantilaisia asiantuntijoita. Hollannista ja Tanskasta löytyvät maailman parhaimmat pyöräilykaupungit kulkutapaosuuksina ja turvallisuuslukuina mitattuna. Merkittävin syy tähän on pyöräily-ystävällinen infrastruktuuri.

LYHYET

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan liittyvä infotilaisuus veti salin täyteen. ”Näillä (kävelyn ja pyöräilyn) investoinneilla mahdollistamme, että kuntalaisilla on mahdollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan,” linjasi kunnanjohtaja Oskari Auvinen. ”Lapsista kyllä huomaa, miten he ovat koulumatkansa tehneet,” painotti Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko.

Pyöräilyn valtatiet. Uusien superpyöräteiden tarkoitus on rohkaista autoilijoita siirtymään pyöräilijöiksi Hollannissa. Huippuinfran lisäksi on käytössä hauskoja kannustimia: esim. viisi kertaa sateella pyöräilleet saivat ansiomerkin ”En ole sokerista tehty.”

Pyöräilyn markkinointiviestien vaikutus. Tanskassa selvitettiin erilaisten kuvien avulla (esim. kypärällinen ja kypärätön pyöräilijä, virkistyspyöräilijä, autoilija), miten ne vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen eri kulkutapoihin.

Sari Essayah ECF:n haastattelussa. Essayah ja hänen taustaryhmänsä EPP kannattivat Europarlamentissa sekä pyöräilyä että EuroVeloa koskevien viittausten mukaan ottamista TEN-T –verkkoon (Trans-European Transport Network).