Poljin 2/2016 on ilmestynyt!

Tutustu lehden pdf-versioon täällä. Aiheina tällä kertaa:

Pääkirjoitus: Strategiat toteutumaan. Strategiat  ovat  tärkeitä,  mutta  erityisen  tärkeää  on  saada  ne jalkautetuiksi  eli  toteutumaan. Markku Lahtinen kertoo miten asia hoituu pyöräilyn edistämisen kannalta mielekkäästi Tampereen kaupunkiseudulla ja Kangasalla.

Harjaamalla talvikunnossapito uudelle tasolle. Helsingin Rakennusvirasto kokeili päättyneenä talvena lumen harjaamista pyöräteiltä yhdistäen sitä liukkaudentorjuntaliuosten ja suolan käyttöön. Samalla kokeiltiin myös reittikohtaista kunnossapitoa. ”Jos aiemmin palautteesta on ollut 95 % negatiivista, niin kokeilureitillä luvut ovat toisin päin.” Innoituksen kokeiluun asiasta vastaava virkamies Kaisa Komulainen sai viime vuoden talvipyöräilykonferenssista.

KAINALOJUTTU: Pyöräilijät mielissään. ”Meillä    oli    palautteenantajina    80   pyöräilijää, joista monet kirjasivat päivittäin kommentteja kunnossapidosta”, kertoo Helsingin  Polkupyöräilijöiden Tapio Keihänen. "Näkisin   mieluusti   tämän   toimintamallin   muillakin   pääreiteillä.   Tämän   talven  kokeilu  on  ollut  hieno  avaus  Rakennusvirastolta  ja  suuri  kädenojennus  pyöräilyn lisäämiseksi talvella.”

Tilaston tukemaan suunnittelua ja päätöksentekoa. Mitä tiedämme pyöräilijöistä ja pyörämatkoista? Mihin pyöräilyn edistämisen resurssit ja
pyöräilyinfran rakentaminen kannattaa kohdentaa, jotta se olisi tehokkainta? Viime vuonna analysoitiin Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistoa pyöräilyn näkökulmasta, joten nyt tiedämme vähän enemmän.

Vantaan pyörätiet reunakivettömiksi. Vantaa liittyi niiden edelläpolkijakuntien joukkoon, joihin ei enää rakenneta reunakiviä pyöräteille. Kaupunki uusi katualueita koskevat tyyppipiirustukset vuonna 2015. Uusien tyyppipiirustusten aiheet koskevat suojatietä, korotettua suojatietä, pyörätien jatkeita sekä linja-autopysäkkejä.