Poljin 3/2017 on ilmestynyt

Poljin-lehti 3/2017 on ilmestynyt ja artikkeleissa esitellään mm. Hollannin esimerkillinen toimintamalli alakoululaisten pyöräily- ja liikenneturvallisuuskasvatukseen sekä Oulussa lanseerattu uusi edistyksellinen keppi ja porkkana -sopimusmalli pyöräväylien parempaan talvihoitoon. Tutustu lehden pdf-versioon täällä.

Pääkirjoitus: Tunne turvallisuudesta. Yhteen kysymykseen kulminoituu aika paljon pyöräilyn edistämistyössä: mikä tekee pyöräilystä
niin miellyttävää ja houkuttelevaa maailman parhaissa pyöräilykunnissa?

Joensuuhun Suomen ensimmäinen pyöräkatu. Joensuu teki sen, mitä kunnianhimoiselta pyöräilykunnalta sopi odottaakin: kaupunkiin avattiin elokuun lopussa koko maan ensimmäinen pyöräkatu ja vieläpä aivan kaupungin keskustaan.

Pyöräilijöiden tyytyväisyys etusijalla – Oulun uusi sopimusmalli talvikunnossapitoon. Pyöräilyn tulee olla luotettava ympärivuotinen vaihtoehto ja pyöräilijöiden pitää pystyä luottamaan, että tärkeimmät väylät ovat hyvässä, pyöräitävässä kunnossa ympäri vuorokauden läpi vuoden. Navico Oy:n kehittämä laatulupauksiin ja asiakastyytyväisyteen perustuva malli pakottaa tuottamaan loppukäyttäjille eli pyöräilijöille tasalaatuista ja korkeaa palvelutasoa, mikä aikaisemmin on havaittu ongelmaksi kunnossapitäjien vaihtuessa urakka-alueittain. Yhteiseen alueurakkaan päätettiin Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY:n ja Kempeeen kunnan yhteisvoimin ottaa mukaan 130 km tärkeimpiä pyöräily-yhteyksiä, mikä kattaa noin 15 prosenttia koko verkostosta. Käytettävä kilpailutusmenetelmä poikkeaa perinteisestä alueurakoiden kilpailutuksesta monella tapaa ja lisäksi laatulupausten täyttymistä valvomaan on tulevalle talvikaudelle rekrytoitu 60 pyöräilevää kunnossapitoagenttia. Oulun jalankulku- ja pyöräilyväylien erillisalueurakka on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja kokemuksia odotetaan innolla. Tilaajan mukaan tarjoukset olivat laadukkaita ja hintakilpailu tiukka. Varsinainen sopimuskausi alkoi 1.10.2017. Idean isä Timo Perälä (timo.perala@navico.fi) on jo esitellyt sopimusmallia Kanadaa myöten ja antaa mielellään lisätietoja aiheesta.

Alakoululaisten pyöräilykasvatus Hollannissa. Kahdeksan vuotta säännöllistä opetusta luokkahuoneissa ja pyöräillen. Hollantilaisten kaupunkien pyöräväylät täyttyvät aamuisin kouluun pyöräilevistä lapsista ja nuorista. Pyöräily näyttää olevan hauskaa, sosiaalista ja yhtä helppoa kuin hengittäminen. Miten tähän on tultu? Pyöräilykuntien verkoston pyöräilykasvattaja Sanna Ojajärven kirjoitus osoittaa meille oppimisen paikat Hollannin mallista. Ohjelman alkulähteillä, Pohjois-Brabantin provinssissa, 91 prosenttia provinssin 4-12 -vuotiaista koululaisista suorittaa kahdeksanvuotisen liikenneturvallisuuskokonaisuuden. Koulumatkojen liikenneturvallisuuden lisäämisen keinot ovat jotakuinkin samat kuin Suomessa: yhteisiä koulumatkoja, autottomia päiviä, liikennesääntöjen opettelua ja itsenäiseen pyöräilyyn ohjaamista. Keinojen sitominen lähes kaikkien 4-12 -vuotiaidenopetusohjelmaan ½ viikkotunnin verran on asia, josta voisimme ottaa oppia. Mekin tiedämme, että pyöräilemään oppii pyöräilemällä, säännöllisesti ja monenlaisissa liikenneympäristöissä. Tiedämme myös, että mitä varhemmin pyöräilytaitojen hiomisen aloittaa, sitä varmemmaksi pyöräilijäksi kasvaa. Lisäksi tiedämme, että koulujen ympäristöjen liikenneturvallisuutta parantamalla lasten itsenäinen pyöräily helpottuu. Ja että kaiken tämän toteuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä liikenneturvallisuus- ja pyöräilykasvatusohjelmien, kuntien, koulujen ja vanhempien kesken. Tämän kaiken tiedon muuttaminen käytännön toiminnaksi on meillä vielä työn alla.

Kroatian lumo. Splitin lentokentällä puhutaan vilkkaasti suomea. Lennoista valtaosa tuntuu lähtevän Helsinkiin. Mitä tämä oikein on? Onko itäturismi keksitty uudelleen? Markku Lahtisen kuvaus syksyn pyörämatkalta Kroatiasta avaa houkuttelevasti maan vetovoimatekijöitä pyörämatkailijan kannalta, oli sitten kyseessä kokeneempi kammen vääntäjä tai rantaturisti, joka päättää otta polkupyörän allensa pariksi päiväksi.

Pyöräilyn monipuolisuus esillä Liikkuja viikolla. Euroopan Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22. syyskuuta. Tänä vuonna teemaviikko keskittyi jakamistalouteen teemalla vähäpäästöinen, yhteiskäyttöinen ja älykäs liikenne.