Poljin 1/2019 on ilmestynyt!

Lue pyöräilyn edistämisen ajankohtaisimmat poiminnat. Uusin Poljin-lehti käsittelee mm. tuoreen hallitusohjelman pyöräliikenteen kannalta, kaupunkipyöräjärjestelmien tilanteen Suomessa, Oulun seudun uuden pyöräilybrändin, Helsingin uuden pyöräilykatsauksen, sähköpyöräilyn edistämistä sekä "pyöräilykauden" myytin murtamista neljän pyöräilyvuodenajan avulla. Lue lehden pdf-versio täällä.

Pääkirjoitus: Pyöräliikenne hallitusohjelmassa. Tuore hallitusohjelma tarjoaa jopa historiallisen hyvät lähtökohdat pyöräilyn edistämiseen. Aikaisemmista hallitusohjelmista poiketen osa pyöräilyyn liittyvistä kirjauksista on varsin tarkkoja ja mikä tärkeintä, niille on varattu myös rahoitus. Pyöräilykuntien kannalta oleellisin kirjaus on: ”Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelma. KÄPY-suunnitteluun ja hankkeiden edistämiseen varataan 41 miljoonaa euroa 2020–2022.”
 Lue mitä tämä ja muut kirjaukset käytännössä tarkoittavat.

Kaupunkipyöriä taas uusille paikkakunnille. Kaupunkipyörien käyttö laajenee Suomessa merkittävästi kesä-heinäkuussa, kun Kuopio, Oulu ja Vantaa avaavat omat satojen fillareiden kaupunkipyöräjärjestelmänsä. Helsingin, Espoon ja Turun suosittujen järjestelmien lisäksi myös pienemmän mittakaavan kokeilut mm. Kotkassa, Kouvolassa, Imatralla, Tampereella ja Vaasassa ovat houkutelleet käyttäjiä. Tämän kevään ja kesän aikana kaupunkipyörät rullaavat myös Haminassa, Iisalmessa, Lappeenrannassa, Mäntsälässä, Porvossa, Raumalla ja Hämeenlinnassa.
Helsingin kaupunkipyörät ovat planeetan suosituimpia. Kaupunkipyörien suosion määrittävät palvelun koko, laatu, käyttömaksut, olosuhteet ja kulttuuri sekä kaupungin tai seudun liikennejärjestelmä. Menestyvän järjestelmän ymmärtämiseksi on tärkeää myös hahmottaa kohdekaupungin ominaispiirteet ja käyttäjien tarpeet. Nämä Martti Tulenheimon analyysit ja taustoitukset ovat kiinnostavaa luettavaa kaikille pyöräilyn edistäjille sekä erityisesti henkilöille, jotka pohtivat kaupunkipyörien hankintaa omaan kuntaansa.

Oulun seudun pyöräily uudisti ilmeensä. Brändäystyö tukee pyöräilyn edistämistavoitteita ja näkyy sekä maastossa että mielikuvissa. Lähtökohtana oli rakentaa Oulun seudun pääpyöräilyreiteistä kiinnostava ja merkityksellinen kokonaisuus, joka houkuttaa hyötyliikkumaan sekä retkeilemään alueen kiinnostavilla reiteillä ja pysähtymisen arvoisissa kohteissa. Brändättävillä pyöräilyn pääreiteillä uusi graafinen ilme yhdessä viitoituksen tehostamisen ja sitä myötä katkeamattoman opastuksen kanssa lisää reittien käyttömukavuutta, nostaa niiden käyttöastetta sekä toimii vetovoimatekijänä asukkaille ja matkailijoille. ”Oulun seudulla pyöräily on tyylivappaa laji: kukaan ei saarnaa eikä tuputa."

Pyöräilykatsaus 2019 esittelee Helsingin pyöräliikenteen kehitystä. Pyörällä tehdään yhä enemmän matkoja Helsingissä, mutta pyöräliikenteen kasvu on silti kaupungin asettamia tavoitteita hitaampaa. Tämä ja paljon muuta selviää Helsingin uusimmasta pyöräilykatsauksesta. Pyöräilykatsauksen pääasiallisena tehtävänä on seurata pyöräliikenteen kehitystä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä varmistaa, että sitä hyödynnetään pyöräliikenteen edistämistarkoituksessa ja asenteiden muokkaajana päättäjien ja kaupunkilaisten suuntaan viestittäessä. Näin vahvistetaan pyöräliikenteen käsittelemistä vakavasti otettavana liikennemuotona. Pyöäilykoordinaattori Reetta Keisasen yhteenveto infografiikoineen on hyvä malli kaikille pyöräilykunnille.

Pyöräilyn neljä vuodenaikaa. Miten saada pyöräily houkuttelevaksi kaikkina vuodenaikoina? Suomalaisessa pyöräilykulttuurissa elää edelleen vahvana käsitys erillisestä
pyöräilykaudesta, joka käynnistyy kevään kynnyksellä ja päättyy aamujen ja iltojen pimetessä syys-lokakuussa. Vastapainoa vallitsevalle, vaan ei niin todenmukaiselle kuvalle pyöräilystä tarvitaan! Keväällä 2019 Pyöräilykuntien verkostossa käynnistyi hanke, jossa tullaan viestimään ja kampanjoimaan neljän pyöräilyvuodenajan puolesta. Tavoitteena on kuvin, tarinoin ja kannustavin esimerkein lisätä pyöräilyn näkyvyyttä ja houkuttelevuutta kaikkina vuodenaikoina. Huomiota kiinnitetään pyöräilyn todellisiin ja kuviteltuihin esteisiin. Lue Sanna Ojajärven terävä tarkastelu vallitsevasta tilanteesta. Tästä kampanjasta tulemme kuulemaan ja näkemään pian lisää.

Virtaa fillariin! Sähköpyörät kakkosauton sijaan perheille. ”Sillä hetkellä kun tohon hyppäs kyytiin, niin tajus et ehkä ei ole paluuta” HSY:n Ilmastoinfo edistää BSR-electric hankeen puitteissa sähköpyöräilyä pääkaupunkiseudulla.Yhdessä mainostoimiston kanssa suunniteltu kampanja painottuu sähköpyöriä kokeilevien perheiden myönteisten käyttäjäkokemusten esiintuomiseen. Räväkkä viestintä ja tarkasti rajattu kohderyhmä vaikuttavat hyvältä reseptiltä. ”Pyrimme vaikuttamaan erityisesti kaksi autoa omistaviin perheisiin, ja tavoitteena on, että perheet vaihtaisivat toisen autonsa sähköpyöriin,” kertoo projektipäällikkö Petteri Nisula.