Poljin-lehti 1/2023 on ilmestynyt!

Uusin Poljin-lehti käsittelee ajankohtaiset pyöräliikenteen, pyörämatkailun ja muut pyöräilyn edistämisen asiat Suomessa. Lue verkkolehti täällä.

  • Pääkirjoitus: Kansanterveyden kohtalonhetket
  • Kolumni: Vapautetaan junapyöräilijät, piilevä voimavaramme
  • Avataan kadut lapsille
  • Koetun turvallisuuden parantamisella lisää pyöräilijöitä
  • Virikeaineistot esittelevät parhaita pyöräliikenteen ja kävelyn ratkaisuja
  • Fiksusti kouluun -ohjelma hyvässä vauhdissa – lähde mukaan!
  • Pyörämatkailun kuulumiset alkuvuonna 2023
  • Pyöräilytalvi-podcastin 2. tuotantokauden yhteenveto

Haluatko esitellä oman kuntasi tai muun yhteisösi onnistumisia, kiinnostavan hankkeen tuloksia tai jotain ihan muuta ajankohtaista? Lähetä juttuehdotus tai kerro vinkki Poljin-lehden toimitukselle: martti.tulenheimo@poljin.fi

Johdannot lehden artikkeleihin

Pääkirjoitus: Kansanterveyden kohtalonhetket
Suomen suosituin liikuntapaikka niin lapsilla kuin aikuisilla on edelleen kävelyn ja pyöräliikenteen väylät. Siten myös merkittävä osa kansalaisten liian vähäisen liikkumisen ongelmista ratkeaa tai syvenee kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden myötä. Tulevan hallitusohjelman laatijoiden onkin syytä kuunnella herkällä korvalla Pyöräilykuntien verkoston kärkiviestit. Mahdollisia leikkauslistoja laadittaessakin on hyvä muistaa, että pyöräliikenteen ja kävelyn investoinnit ovat suurimmillaankin pieniä ja niiden hyöty-kustannussuhde on ylivertainen muihin liikennehankkeisiin verrattuna.

Kolumni: Vapautetaan junapyöräilijät, piilevä voimavaramme
Suomessa on valtava piilevä potentiaali lisätä yhtä aikaa sekä junamatkustajien että pyörällä liikkuvien määriä. Tähän asti molempia on yritetty, mutta toisistaan erillään. Vailla selkeää ajatusta siitä, että kyse on yhden ja saman kolikon eri puolista.

Avataan kadut lapsille 
Millainen maa haluamme olla? Yhteiskunnasta kertoo paljon se, miten se suhtautuu lapsiin ja tätä lapsikäsitystä selittää puolestaan mitä suurimmissa määrin se, miten tuotamme lapsuutta jokapäiväisen elämän rakenteissa ja tiloissa. Pyrimmekö avaamaan tiloja lapsille vai suljemmeko heitä niistä pois? Kirjoittaja Jonne Silonsaari on väitöskirjatutkija Jyväskylän ja Amsterdamin yliopistoissa ja tutkii pyöräilypolitiikkaa etenkin lasten, nuorten ja vanhempien näkökulmasta eri Euroopan maissa.

Koetun turvallisuuden parantamisella lisää pyöräilijöitä
Turvattomuuden tunne on merkittävä syy jättää pyöräilemättä. Siitä huolimatta standardeissa ja toteutuksessa ihmisten kokemus turvallisuudesta on jäänyt paitsioon. Jos pyöräilijämääriä halutaan kasvattaa ei riitä, että pyöräily mahdollistetaan pelkonsa voittaville. Pyöräinfran on kutsuttava pyöräilemään niitäkin, joilla virtaa keskivertourosta vähemmän testosteronia suonissaan. Kirjoittaja Mette Granberg on HSL:n liikennejärjestelmäasiantuntija

Virikeaineistot esittelevät parhaita pyöräliikenteen ja kävelyn ratkaisuja
Parhaita esimerkkejä ei tarvitse enää aina hakea Hollannista tai Tanskasta. Pyöräilykuntien verkoston tuottamat uudet virikeaineistot kunnille osoittavat, että Suomesta alkaa löytyä paljon erinomaista kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria. Vuoden alussa julkaistiin aineistot teemoista Pyöräpysäköinti, Pyöräkadut, Kylätiet ja 2–1-tiet, Pyöräily-ystävälliset kiertoliittymät, Sujuvat ja turvalliset risteysjärjestelyt sekä Kaikki käyttäjät huomioiva liikenneympäristö (inklusiivinen infrastruktuuri). Kevään kuluessa aineistoja esitellään teema kerrallaan virtuaalisilla Perjantaikahveilla. Kirjoittajat: Tuija Mikkonen, Sanna Ojajärvi ja Martti Tulenheimo / Pyöräilykuntien verkosto

Fiksusti kouluun -ohjelma hyvässä vauhdissa – lähde mukaan!
Lasten ja nuorten aktiivinen ja turvallinen koulumatkaliikkuminen selvästi kiinnostaa kunnissa: valtakunnallinen aktiiviseen ja kestävään koulumatkaliikkumiseen kannustava ohjelma käynnistyi keväällä 2020, ja nyt mukana on ilahduttavat 19 kuntaa ja noin 50 koulua eri puolilta Suomea. Uudet kunnat voivat ilmoittautua mukaan toimintaan maaliskuun loppuun mennessä.
Kirjoittajat: Sanna Ojajärvi ja Tuija Mikkonen / Pyöräilykuntien verkosto, Tanja Onatsu ja Hanna Vehviläinen / Likes, Jamk

Pyörämatkailun kuulumiset alkuvuonna 2023. Kuinka paljon pyörämatkaileva asiakas käyttää rahaa ja miltä näyttää kotimainen pyörämatkailija Welcome Cyclist -yritysten silmin? Pyörämatkailun kehitystyö niin reittien kuin palveluiden osalta jatkui vuonna 2022 aktiivisesti ja hankerahaa on saatu alueille yli 12 miljoonaa euroa pyörämatkailun kehittämiseen. Seuraavan vaiheen saavuttamiseksi Suomen pyörämatkailun kehityksessä ja tunnettuuden parantamisessa on ensiarvoisen tärkeää lisätä yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Tämä koskee myös Pyörämatkailukeskuksen koordinoimia kokonaisuuksia kuten Bikeland.fi, Welcome Cyclist -ohjelma ja EuroVelo-reitit Suomessa.
Kirjoittaja Henna Palosaari on asiantuntija ja Heli Laukkanen koordinaattori Pyörämatkailukeskuksessa.